Energieneutraal advies

Wonen in een energieneutraal huis: wie wil dat niet? Om een huis energieneutraal te maken, is een goed evenwicht tussen bouwkundige (isolatie)maatregelen en installaties voor warm water, verwarming, ventilatie, koeling, en duurzame energieopwekking heel erg belangrijk. Als je een huis energieneutraal gaat renoveren, moet je goed weten wat bouwkundig mogelijk is, wat bouwfysisch verstandig is, en installatietechnisch goed werkt.

Voor een energieneutrale renovatie (je huis verbruikt zelf geen (niet-duurzaam opgewekte) energie) of 0-op-de-meter (waarbij je ook je huishoudelijk gebruik duurzaam opwekt), een goed en op de realiteit gebaseerd ontwerp nodig hebt. Er wordt gewerkt met op de werkelijkheid gebaseerde rekensystematieken*, die nauwkeurig kunnen voorspellen wat uw huis na renovatie aan energie zal verbruiken. U kunt hiermee goede en financieel optimale keuzen maken voor uw renovatie. Immers, wanneer u weet wat de isolatiewaarden van uw huis zijn, kunt u (wellicht) goedkopere keuzes kunnen maken voor verwarming, warm water en ventilatie.

In een 0-op-de-meter of energieneutraal advies wordt gewerkt met 1 of meerdere scenario’s met de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, en wordt het totale ontwerp wat betreft energieverbruik doorgerekent. Daarnaast worden indicaties gegeven voor het rendement van de investeringen, zowel financieel als wat betreft comfortverbetering, wordt inzicht gegeven in financieringsmogelijkheden en de vervolgstappen die u kunt nemen.

* Passiefhuis rekenmethodiek PHPP 8.6 en de hiervan afgeleide nZEB rekentool voor nearly Zero Energy Buildings.