Energiescan

Bij een energiescan loopt de energieadviseur samen met u door uw huis en geeft u mondeling advies over de mogelijkheden om in uw huis energie te besparen. Het gaat hierbij zowel om fysieke maatregelen om energie te besparen, als mogelijkheden op het gebied van gedrag. In korte tijd kan de energieadviseur, samen met uw mondelinge informatie en waarneming ter plekke een inschatting maken van wat voor u mogelijk en reëel is.

De kosten voor het uitvoeren van een eenvoudige energiescan van uw woning bedragen €87,50 (inclusief BTW); dit rekent u rechtstreeks af bij de betreffende energieadviseur. Als u bij één van de deelnemers van het Energiecollectief Lingewaard een opdracht plaatst met een minimale opdrachtwaarde van €2.500 (inclusief BTW) wordt 50% van de kosten van de energiescan hierop in mindering gebracht. Het adres moet gelegen zijn in de gemeente Lingewaard.