Grote interesse voor energiebesparende maatregelen

Ruim 85 inwoners uit Lingewaard bezochten maandagavond 15 februari de Veldschuur voor de informatieavond over collectieve inkoop van zonnepanelen, zonneboilers, isolatie, biomassaketels en HR++ glas. De avond was georganiseerd door Coöperatie Lingewaard Energie in nauwe samenwerking met het nieuw opgerichte Energiecollectief Lingewaard en is gefaciliteerd door de gemeente Lingewaard.

Informatieavond

Na een openingswoord door wethouder Theo Peren gaf Lingewaard Energie informatie over de werking, kosten en baten van zonneboilers en zonnepanelen. De Vereniging van Erkende Na-isolatiebedrijven vertelde de bezoekers over verschillende isolatiemogelijkheden. Na de presentaties heeft Het  Energiecollectief persoonlijke vragen van de bezoekers kunnen beantwoorden. Een groot deel van de bezoekers heeft zich ingeschreven voor de inkoopactie, met hen wordt snel een afspraak gemaakt om aanvullende vragen te beantwoorden en de persoonlijke situatie te bekijken.

Niet ingeschreven, toch een interesse?

Was u niet aanwezig op de informatieavond, maar heeft u toch interesse in de inkoopactie, energiebesparende maatregelen of energieadvies? Tot 1 maart 2016 kunt u uw interesse kenbaar maken via het inschrijfformulier.

Succesvolle samenwerking

De succesvolle aftrap van de samenwerking tussen Lingewaard Energie en Het Energiecollectief smaakt naar meer! We zien er naar uit om veel meer mensen in Lingewaard enthousiast te maken voor verduurzaming van de woning. Want een duurzame en energiezuinig woning zorgt niet alleen voor een daling van de energiekosten. Het zorgt ook voor een gezond binnenklimaat, het verhoogt het wooncomfort en het energielabel van de woning wordt verbeterd, met als gevolg dat de woning waardevast blijft of zelfs in waarde zal stijgen.

Naar het overzicht