Nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie in huis en bedrijf

Het zelf opwekken van duurzame energie in uw woning of bedrijf is in 2016 lucratiever dan ooit. Vanaf 4 januari 2016 is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) van kracht. Deze biedt een financiële tegemoetkoming bij de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.rvo.nl/isde.

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

Naar het overzicht