Rente op Energiebespaarlening nog aantrekkelijker!

Het bestuur van het Nationaal Energiebespaarfonds heeft besloten de rente voor de Energiebespaarlening met onmiddellijke ingang te verlagen. De nieuwe tarieven zijn: 7 jaarslening 2,2%; 10 jaarslening 2,5% en 15 jaarslening 2,9%. Deze rentetarieven zijn ook van toepassing op alle lopende aanvragen. Aanleiding voor de verlaging is de subsidie van € 10 miljoen die door de overheid aan het Nationaal Energiebespaarfonds ter beschikking is gesteld. Daarnaast zal een deel van de subsidie ook worden gebruikt om in de komende periode de mogelijkheid tot het afsluiten van Energiebespaarleningen voor energiebesparende maatregelen nadrukkelijker onder de aandacht van particuliere woningeigenaren alsmede Verenigingen van Eigenaren te brengen.

Naar het overzicht